Laat mij mezelf even voorstellen:

“Ik ben een ziel, een eindeloos goddelijk wezen. Net als jij.

Ik koos ervoor om op aarde te leven, als mens. Net als jij daarvoor koos.

Ik kwam naar hier, naar ‘klaslokaal aarde’ om ervaringen te beleven die ik nodig heb om te leren en te groeien. Net zoals jij daarom hier bent.

Ik maakte een overeenkomst met andere zielen om elkaar te helpen, om te leren en te groeien op het pad van dit leven. Net zoals jij die maakte.

Onze paden zullen verschillen, mijn overtuigingen zullen anders zijn dan de jouwe. Desalniettemin zijn we allemaal verbonden. Ik ben hier om jou van dienst te zijn, net zoals jij hier bent om mij van dienst te zijn en nu we hier toch samen zijn, wil ik je graag mijn dankbaarheid betuigen, om me de gelegenheid te geven jou van dienst te zijn, in wederzijds belang en voor ons beider grootste welzijn.”

Over Kris:

Op jonge leeftijd was ik me al bewust van de ‘levensenergie’ die ons allen verbindt.

25 jaar geleden begon ik het bestuderen van esoterie. De wetten van het energetisch universum zijn abstracter voor het menselijk brein, maar volgen ook gewoon de wetmatigheden zoals de aardse wetten van de fysica.

In eerste instantie richtte ik me op orakelkaarten om een communicatief kader te creëren voor mijn fysieke en energetische zelf. Algauw besefte ik dat de Tarot, met zijn specifieke structuur opgebouwd rond astrologie, numerologie en de vier elementen hiervoor geschikter was en een goede handleiding voor ons levenspad kan zijn.

Traditioneel wordt de Tarot bekeken als een ‘Divination Tool’, waarbij externe wijsheid en leiding wordt gezocht, maar ik gebruikte de Tarot als ‘ZelfbewustwordingsTool’ waarmee ik  inzichten verkreeg over mijn blik op bepaalde situaties, keuzes en relaties en mijn gedachten, ervaringen, emoties en overtuigingen daarover. Dankzij dit bewustzijn kon ik er ook iets veranderen.

Toen ik besloot mijn kennis te delen, merkte ik dat de drempel naar de Tarot vaak hoog ligt. Het zijn tenslotte 78 kaarten, elk met hun unieke betekenissen. Omdat ik zelf ADD heb, begrijp ik maar al te goed dat dit een hele onderneming lijkt.

Daarom ontwikkelde ik een integratiemethode, waarbij we onze herinneringen verbinden met de energie van elke kaart. De amygdala in onze hersenen spelen daarbij een grote rol.

De energie van de kaarten verwordt via nieuwe neurale verbindingen tot parate kennis. Op die manier is het energetisch lezen van de Tarot veel eenvoudiger en krijg je het vlotter onder de knie.

Ik ben een gecertificeerde Engel Tarot Lezer en volgde verschillende cursussen rond het werken met chakra’s, energetische massages en het lezen van energiestromen. Daarnaast bestudeerde ik ook de energie van kristallen en ben ik op de hoogte van de bewegingen die de maan, de zon en de planeten maken en hoe deze energie beïnvloeden. Mijn nieuwsgierigheid is grenzeloos. Ik las honderden boeken, volgde voordrachten en sinds 5 jaar is het mijn missie om aan ‘ieder die maar horen wil’, de Tarot als ZelfbewustwordingsTool te leren kennen als handleiding in ons dagelijks bestaan.

Ik kijk ernaar uit jullie te ontmoeten!

Liefs en Licht,

Kris